WERNISAŻ BARTOSZA HOŁOSZKIEWICZA


 

Odbył się

 

wernisaż

 

07.10.2011

 

godz: 20.00

 

kino "KLAPS" w Grodkowie

 

 

Bartosz Hołoszkiewicz - absolwent MFF Kwadrat z 2011 roku, w

trakcie studiów na EID.

 Autor dwóch autorskich projektów zakończonych wystawami,

ARTYŚCI01//GNS i MUZYCY02//Wrocław.

Pracuje z muzykami, lubi

 wieczorne wycieczki i małomiasteczkowy folklor.