WYSTAWY

 

 

                                                  Szanowni Państwo


    Zapraszamy do eksponowania prac nie przestrzennych (malarstwo, grafika, fotografia), na co pozwala hol kina, w którym znajdować się będzie ekspozycja. Możliwe jest również wyeksponowanie prac w fotoramach o formacie 100x70 cm. (posiadamy własne fotoramy).
    Wernisaż może być zorganizowany w jakikolwiek dzień tygodnia w godzinach popołudniowych (natomiast w piątki, soboty i niedziele w godzinach przed lub po seansie filmowym).
    W celu zarezerwowania terminu wystawy należy zgłosić się do pani Ewy Kałuzińskiej, instruktora OKiR w celu ustalenia daty otwarcia i długości trwania prezentacji prac. Przyjmuje się, że daną wystawę pokazujemy ok miesiąca czasu (uwzględniając czas na montaż i demontaż prac).
     Artysta dostarcza wszystkie niezbędne informacje o sobie i swojej twórczości (w formie przesłanej ankiety lub życiorysu artystycznego). Po ustaleniu daty, przed zbliżającym się terminem wystawy  pracownik OKiRu skontaktuje się z artystą, by ustalić dodatkowe informacje: życiorys, lista tytułów, projekt plakatu i zaproszenia, ilość zaproszeń, organizacja wernisażu (lub w razie konieczności finisażu), umówienie się na dostarczenie prac.
   
    Kino czynne jest w weekendy na życzenie grup zorganizowanych (szkoły)/zajęcia edukacyjne.

    OKiR w Grodkowie daje możliwość transportu prac w odległości do 50 km od Grodkowa samochodem transportowym zabezpieczonych prac.

    Również po stronie OKiR-u jest zorganizowanie poczęstunku podczas wernisażu (ciastka, soki, paluszki itp.; autor: wina 2-3 butelki, ewentualnie ciasto).

OKiR w Grodkowie daje również możliwość nagłośnienia (mikrofony/muzyka) jeśli jest taka potrzeba.