HISTORIA

 

  OŚRODEK KULTURY i REKREACJI

w Grodkowie

 

Powstał w 1946 roku.

 Należał on do Związków Zawodowych, a swoją siedzibę miał w kilku

 pomieszczeniach grodkowskiego ratusza. Wiosną 1948 roku został

 ulokowany w nowej siedzibie przy ulicy H. Sawickiej, obecnie

 Kasztanowej. W związku z przejściem pod nadzór Powiatowej Rady

 Narodowej, nazwa placówki zostaje zmieniona na Powiatowy Dom

 Kultury. W roku 1954 PDK otrzymał imię Józefa Elsnera w związku z

 setną rocznicą jego śmierci. Rok 1976 to kolejna zmiana nazwy,

 pierwszego stycznia powstaje Miejsko – Gminny Dom Kultury. Pod tą

 nazwą funkcjonuje aż do roku 1993, kiedy to po połączeniu Domu

 Kultury, Hali Sportowej, Basenu, Kina, miejskiego stadionu oraz

  świetlic wiejskich, powstaje Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

 Instytucja w takiej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

 

Obecnie OKiR posiada ponad 20 sekcji i kół zainteresowań,

 organizuje ok.30 cyklicznych imprez kulturalno – rekreacyjnych rocznie.

 Latem, ponad 7000 osób odwiedza basen kąpielowy.